ساخت مبدل حرارتی

ساخت مبدل حرارتی

ساخت مبدل حرارتی (Shell & tube heat exchanger) برای طرح تحقیقاتی CHP به سفارش شرکت ATA ENERGY

دسته:محصولات