دستگاه پرس پودر هیدرولیک

دستگاه پرس پودر هیدرولیک

دستگاه پرس پودر هیدرولیک به سفارش شرکت زر معدن اختران برای پرس کردن مواد پودری به فرم مشخص و با چهار قالب طراحی و ساخته شد.

به سفارش مشتری پس از پرس شدن پودر عمل تخلیه به صورت دستی انجام میشود .

امکان طراحی وساخت دستگاه پرس پودر هیدرولیک دارای پر کن و تخلیه اتوماتیک وجود دارد .

دسته:محصولات