دستگاه تست نشستی باک خودرو

دستگاه تست نشستی باک خودرو

ابتدا ورودی و خروجی باک توسط جک های پنوماتیک کلمب شده سپس فشار باد به میزان از پیش تعیین شده درون باک اعمال میشود همزمان باک درون حوضچه اب فرو برده میشود تا امکان کنترل چشمی نشتی نیز فراهم شود

دسته:محصولات