انجام خدمات و ماشین کاری CNC

انجام خدمات و ماشین کاری CNC

قابلیت ماشین کاری قطعات معمولی و سنگین تا طول 1700 میلی متر و حداکثر وزن 2 تن

دسته:خدمات